Welcome

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

جدیدترین مطالب 😉 

tell و say در انگلیسی

tell , say tell , say از نظر معنی با هم یکی هستند ولی بین ا…

must vs have to

must و have to must و have to موقعی استفاده می شود که برا…

استفاده و کاربرد Out of ☺☺

کاربرد Out of درک مطلب همراه با تصویر در انتها از مطلب برای دو…

ابراز خوشحالی در انگلیسی

این بخش از سه مکالمه کوتاه با موضوع ابراز خوشحالی در مورد موفقی…

نحوه آدرس پرسی و آدرس دهی

بحث آدرس به چه دردم میخوره ؟ این بحث یکی از مهمترین مباحث انگلیس…

حال استمراری - present continuous

زمان حال استمراری زمان حال استمراری یکی از زمان های حال می باشد ک…

حال ساده - present simple

زمان حال ساده زمان حال ساده یکی از متداول ترین زمان ها در زبا…

اعلانات و مطالب مفید در کانال تلگرام ، برای عضویت روی دکمه زیر کلیک کنید.

ارسال ایمیل فوری

1 + 6 = ?